Ce este un flux tehnologic:

Fluxul tehnologic este un concept. În realitate, el este o mică componentă a ceea ce se numește tehnologie de producție sau proces tehnologic. Fluxul tehnologic nu este schița care este prezentată pentru autorizare și nici amenajarea constructivă a unității de producție. Fluxul tehnologic poate fi pur și simplu o schemă logică, simplificată a procesului tehnologic, secvențializată pentru o anumită etapă a conceptului teoretic al procesului de producție. Este un concept, o idee.

Definiții:

Procesul tehnologic reprezintă ansamblul de operații mecanice, fizice, chimice, care prin acțiune simultană sau succesivă transformă materiile prime în bunuri sau realizează asamblarea, repararea ori întreținerea unui sistem tehnic.
Un proces este un ansamblu de activități corelate sau în interacțiune care transformă elemente de intrare în elemente de ieșire.
Procesul de producție cuprinde totalitatea proceselor folosite pentru transformarea materiilor prime și a semifabricatelor în produse finite, pentru satisfacerea necesităților umane. Procesul de producție cuprinde diferite categorii de procese: procese tehnologice de bază, procese auxiliare, procese de servire și procese anexe.

Principii esențiale:

Plecăm de la o idee esențială: tot ceea este simplu este eficient și este ușor de respectat. Deci procesul tehnologic pentru a putea fi eficient trebuie să fie simplu și logic. Principiul esențial al procesului tehnologic este următorul: alimentele sterile trebuie sa funcționeze separat de alimentele potențial contaminate (prin parțial contaminat a nu se înțelege periculos).


Pentru a realiza, construi sau amenaja un spațiu de producție alimente este necesar să respectăm următoarele criterii:

1. să fie simplu.
2. să nu fie scump.
3. să permita angajaților să lucreze repede, eficient, fără pierderi chiar în condiții de stres ridicat.
4. să permită realizarea de alimente sigure indiferent de factorul uman de risc și să elimine punctele critice pe cât posibil.
5. să poată fi ușor reconfigurat în cazul în care extindem sau schimbăm tehnologia.
6. să reflecte volumul de producție corelat cu timpii de producție (celebrele ecuații ale lui Einstein spațiu-timp, ca o glumă).

Un proces tehnologic bine conceput, care să reflecte cele 6 principii prezentate va asigura succesul și liniștea afacerii dvs. Să nu credeți că este complicat. Este doar migălos și necesită o cunoaștere aprofundată a tehnologiei produsului alimentar. De obicei, din considerente practice trebuie să realizăm în același clădire/spațiu mai multe procese tehnologice. De aceea, proiectarea viitorului spațiului de producție trebuie adaptată tuturor acestor procese prezente sau posibile viitoare.

Cum este de făcut?

Creați pe o foaie schița tehnologică de fabricație începând cu materia primă, toatele fazele producției și terminând cu produsul finit. Treceți timpii și temperaturile în dreptul fiecărei faze. Amplasați această schiță peste planul spațiului și apoi stabiliți pereții, ușile, căile de acces exterioare și livrarea mărfii.

Trebuie să țineți cont de faptul că:

1. orice suprafață pe care o construiți trebuie să fie curățată, dezinfectată, reparată, întreținută etc.
2. orice ușă construiți presupune proceduri de acces, circulație și curățenie, dezinfecție, reparații etc
3. orice geam construiți înseamnă plase contra insectelor indezirabile, facilități de igienizare sporite (nu trebuie să existe nici o zonă în care se poate depune praful) și de asemenea curățare, dezinfecție etc
4. fiecare zonă trebuie să aibă canalizare cu scurgere bine proiectată ca dimensiune
5. zonele murdare trebuie net separate de zonele curate iar pesonalul dintr-o zonă cu grad scăzut de igienă nu poate să pătrundă într-o zonă cu grad ridicat de igienă.
6. sursele de curent și circuitele de curent trebuie extrem de bine proiectate și trebuie să fie la înălțini mai mari de 1,50m, să nu permită așezarea prafului etc.

Cu alte cuvinte nu proiectați niciodată geamuri, nu proiectați uși și pereți inutili. Grupați zonele și creați unități de risc care pot fi ușor gestionate.


Exemplu: Tehnologia de fabricație pastramă de căprioară cu schița procesului tehnologic, faze tehnologice, schișa spațiului potențial

recepție ambalaje >> depozit ambalaje >> pregătire ambalaje
recepție condimente >> depozit condimente >> pregătire condimente >> baiț
recepție slănină afumată >> depozit slănină afumată >> transare slănină
recepție carne >> depozitare carne >> tranșare carne >> amestec saramură >> maturare >>împănare slănină >> amestec baiț >> maturare finală >> afumare la cald >> răcire intermediară >> depozitare intermediară >> ambalare >> depozitare finală >> consum

PROCESUL DE PRODUCȚIE:

flux tehnologic

ORGANIZARE SPAȚII PENTRU PROCESUL DE PRODUCȚIE:

fux tehnologic cu spatii

PROIECTAREA SPATIILOR:

FLUX TEHNOLOGIC SPATIU LUCRU


Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.