Este total inutil și nu este corect din nici un punct de vedere. În primul rând este ciudat cum pentru un singur spațiu se emit 2-3 tipuri de autorizații diferite. Oare este de dragul de a autoriza sau sunt alte motive. Mă rog poate nu e treaba mea și în fapt, nici nu este. Personal, din punct de vedere logic, nu cred că un spațiu autorizat ca restaurant trebuie să aibă și autorizație de  catering, de laborator - cofetărie sau bar. Este restaurant cu astfel de facilități incluse. Dacă vrea să ducă mâncare la comandă atunci o poate face în limita autorizației de restaurant - adică un număr limitat - maxim 100 - 200 de porții. Cu alte cuvinte, daca organizează o nuntă de 100 de persoane la un cort de nuntă într-un spațiu deschis sau dacă duce mâncare la o grădiniță cu 15 - 20 de copii nu înseamnă că face catering. Cateringul, prin definiție, este ceva similar cu ?o fabrică de mâncare? care face sute de porții pe care le livrează în containere speciale. Spațiile sunt diferite, zonele de lucru sunt diferite, volumul de mâncare produs este diferit față de un restaurant. Dar poate mă înșel.

 

Cert este că unitățile de catering trebuie să livreze marfa în condiții speciale. Condițiile le voi descrie în altă postare. Odată cu livrarea este obligatorie prezentarea ?declarației de conformitate? și a fișei de ?decontaminare a mijlocului de transport?. Atenție că mijlocul de transport în cazul cateringului nu este mașina de transport, care și ea trebuie autorizată, ci recipienții izolați termic în care sunt așezate caserolele. Dar voi prezenta tehnologia livrării produselor gătite într-un articol separat. 

Să discutăm despre documentele esențiale care însoțesc produsul alimentar de tip catering

1. declarația de conformitate - o puteți descarcă în format doc de la finalul articolului și o puteți completa cu datele dvs.

2. declarația de realizare a igienizării/decontaminării mijlocelor de transport - descarcabilă tot de la finalul articolului.

Ambele documente se lasă la beneficiar. Desigur că revin la discuția că dacă duceți două caserole cu mâncare la o comandă sau o pizza nu înseamnă că faceți catering. Este vorba de un număr serios de porții. Aceste două documente le recomand a fi folosite și de restaurante, dacă duc mai mult de 3-5 porții, sau duc mâncare la grădinițe sau alte tipuri de consum colectiv.

În documentele prezentate sunt câteva zone punctate în care este trecut cuvântul ?obligatoriu?. Acele câmpuri trebuie completate obligatoriu, fără acestea, declarațiile nu au nici o valoare. 

Beneficiarul / cel care recepționează marfa, trebuie să verifice dacă cele prezentate în declarație sunt în realitate, așa cum sunt prezentate adică.

- temperatura de livrare este cea indicată în declarație. Temperatura de livrare se verifică cu termometrul la nivelul mâncării fără a deschide neapărat recipienții cu mâncare.

- cutiile de transport sunt sigilate și sunt intacte - chiar dacă trebuie să le desfacă personal să inspecteze temperatura și integritatea recipienților cu mâncare

- dacă cutiile de transport sunt curate și pe interior și pe exterior. (fără urme de murdărie vechi, urme de mâncare, urme de mâini sau orice altceva care poate indica o contaminare neintenționată sau voluntară).

După ce s-a verificat conformitatea livrării, cele două documente trebuie semnate de recepție, unul rămânând la beneficar și unul este preluat de unitatea de catering și arhivat. Acest document este esențial în cazul unei reclamații, alături de eșantioanele/probele de referință. Dacă probele de referință sunt aruncate după 48 de ore, aceste documente rămân arhivate cel puțin 2 ani. 

Arhivarea trebuie realizată în cel mai serios mod cu putință. Păstrarea unor evidențe clare și corecte vă pune la adăpost de orice problemă ulterioară. Este bine să arhivați aceste declarații în dosare, pe beneficiari. 

 

Atenție: nu considerați aceste documente "hârțogăraie" sau "birocrație". Ele sunt mai importante decât documentele fiscale. În cazul unei reclamații privind o suspiciune de toxiinfecție alimentară, când dvs nu puteți dovedi că ați livrat produsul culinar la temperatura care trebuia și că toate ambalajele și livrarea corespunde normelor, se poate lăsa cu mai mult decât o amendă, chiar cu cercetare penală de punere în pericol a vieții și integrității persoanei.!

 

Atenție: declarația de conformitate face parte din lanțul de trasabilitate și este esențiala a fi pastrată și arhivată pe beneficiari!

 

Atenție: declarația de conformitate se eliberează în baza programului HACCP, programului de autocontrol și a buletinelor de analiză. Inexistența acestor documente duce neluarea în considerare a acestei declarații sau mai simplu, poate fi considerată un fals. Este ca și cum ați declara ceva care în realitate nu este adevărat sau nu puteți proba că este adevărat!

 

Dacă sunteți interesați de cadrul legal, puteți să consultați Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor

Dacă sunteți nedumeriți de ce trebuie să aplicați o decizie a Parlamentului European, atunci trebuie să știți că odată ce marfa dvs părăsește curtea unității dvs este în spațiul economic european de liber shimb și trebuie să respectați toate normele europene cu referire la produsul respectiv.

 

SC. denumire firmă - obligatoriu
adresa sediul social completă - obligatoriu
Telefon -- obligatoriu
mobil reprezentant calitate- obligatoriu
fax
email - obligatoriu
adresa web
CIF  - obligatoriu
REG COM. - obligatoriu
Cont
Banca

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 

NR…. DIN DATA ……..

Prin prezenta declarație de conformitate noi SC denumire SRL, declarăm și garantăm pe propria răspundere că produsele alimentare la care se referă această declarație și care sunt specificate în tabelul de mai jos, 
livrate cu factura/aviz insotire marfa nr. ………… din data ……………., 
către unitatea ……………………. adresa ………….
nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța alimentară, securitatea muncii și protecția mediului și sunt în conformitate cu legislația sanitară, sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor în vigoare. Eliberarea acestui document se realizează în baza programului propriu HACCP, care este respectat pe întreg lanțul de recepție/producție/livrare (dacă este cazul - certificat în Sistemul de management al Siguranței Alimentului conform FSSC 22000 , și/sau Sistemul de Management al Calității, etc). Garantăm conformitatea produselor culinare realizate de noi fiind în concordanță cu normativele de calitate, sanitare veterinare și siguranță a alimentelor în vigoare și sunt monitorizate și verificate periodic conform Programului de Recoltări și Analize de Laborator prin Autocontrol pentru anul …… (anul în curs) avizat de Autoritatea Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor în laboratorul autorizat (denumirea laboratorului autorizat).
Produsele enunțate în tabelul de mai jos sunt livrate în condițiile stabilite în tabel și prezentul certificat este valabil în condițiile păstrării în ambalajele originale integre, cu respectarea condițiilor de temperatură și umiditate indicate. Menționăm ca este obligatorie consumarea produselor alimentare în timpul maxim stabilit pentru fiecare sortiment conform tabelului următor după care prezentul certificat își pierde valabilitatea. 
tabel:
produsul culinar porții data/ora fabricației data/ora ambalării temperatura ambalării temperatura livrării timp de consum
ciorbă burtă 300 22.12.14/10:1 10:20 70 0C 60 0C 30 min
Vă rugăm să verificați integritatea lăzilor de livrare, sigiliul și integritatea ambalajelor, temperatura de livrare/recepție și să o notați mai jos, după care să treceți numele în clar și semnătura (ștampila) de recepție în condiții conforme a produselor culinare livrate.
 
Ora de livrare ……
Temperatura de livrare ……..
Nume complet reprezentant
Semnătura reprezentant ………..
Am verificat integritatea ambalajelor și sigiliul constatând (conformitatea/neconformitatea: detalii…..)
Am verificat temperatura de livrare care este de….. 0 C
Data și ora recepției ……..
Numele în clar al persoanei care recepționează
Semnatura
Ștampila

Atentionare:

Acesta este un articol cu titlul informativ si nu se pretinde a cuprinde intreaga problematica la care se face referire, nu este o interpretarea legala a prevederilor legislative in domeniu, nu constituie consiliere juridica sau alt tip. Modificarile aduse legislatiei precum si descoperirile stiintifice pot la un moment dat sa contrazica unele aspecte ale acestui articol si de aceea este necesar sa va informati exact cu privire la informatiile legale si stiintifice din momentul la care faceti referire. Pentru o corecta informare vom incerca sa actualizam permanent informatiile.