Scopul acestui proiect este de a completa și de a actualiza prevederile HG 984/2005 în conformitate cu evoluțiile legislative și tehnologice din domeniul siguranței alimentelor și al sănătății animalelor, dar și de a asigura o protecție mai bună a sănătății publice.

Conform proiectului, se vor introduce norme suplimentare referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și la importul, exportul și tranzitul de animale vii și produse de origine animală și nonanimală. De asemenea, se va acorda o atenție mai mare controlului laboratoarelor supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, precum și produselor medicinale veterinare, reagenților și kiturilor de diagnostic de uz veterinar.

De asemenea, proiectul prevede o serie de contravenții și sancțiuni pentru încălcarea legislației Uniunii Europene și a legislației naționale în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor. Acestea includ sancțiuni financiare, retragerea autorizațiilor și interzicerea temporară sau definitivă a activității.

Acest proiect nou privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor propus de ANSVSA se doreste a fi o îmbunătățire și o protecție mai bună a sănătății animalelor și a consumatorilor și va asigura respectarea normelor și reglementărilor Uniunii Europene și naționale.

Documentul se poate citi în consultare publică la acest link:  HOTĂRÂRE pentru stabilirea unor norme sanitar–veterinare şi pentru siguranţa alimentelor referitoare  la sănătatea și bunăstarea animalelor, subprodusele care nu sunt destinate consumului uman, importul/exportul/tranzitul de animale vii, produse de origine animală și nonanimală, laboratoarele supuse controlului sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, produsele medicinale veterinare, reagenții și kiturile de diagnostic de uz veterinar şi pentru sancţionarea contravenţiilor la normele sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Ce aduce nou această Hotărâre?

În primul rând se clarifică o serie de definiții utilizate în domeniul igienei și siguranței alimentelor, aspect deosebit de important în standardizarea interpretărilor în domeniu.

Dar cea mai importanta noutate constă în sancționarea încălcării tuturor prevederilor legislație privind igiena și siguranța alimentului stabilite prin Regulamentele europene. Spre exemplu: 

"Art.3 Constituie  contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 6.000 lei la 12.000 lei, în cazul faptelor săvârşite de persoanele juridice:

1. neasigurarea oricăreia dintre cerințele prevăzute la pct. 1 din capitolul I al anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004, referitoare la igiena și întreținerea incintelor utilizate pentru produsele alimentare;"

Astfel articol cu articol regulamentele europene, cum ar fi Regulamentul (CE) nr. 852/2004, Regulamentul (UE) 2019/627, Regulamentul delegat (UE) 2020/687, Regulamentul (CE) nr. 2073/200, Regulamentele (UE) nr. 37/2010, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1881/2006 și (CE) nr. 124/2009, Regulamentului (UE) nr. 37/2010 sau al Directivei 96/22/CE dar și alte Regulamente si Decizii europene privind igiena și siguranța alimentelor au corespondent în noul act normativ, stabilindu-se valoarea contravenției și măsurile ce trebuiesc luate în timpul inspecției.

Contravaloarea noilor sanctiuni este cuprinsă între 2000 și 40.000 lei în funcție de prevederea noului articol din Hotărâre. De asemenea multe din sancțiuni au ca masură complementară reținerea oficială a produselor alimentare neconforme și suspendarea sau închiderea unității.

În articolele viitoare vom explica articol cu articol noile prevederi pentru a va sprijini în efortul de a vă conforma producției de alimente sigure pentru clienții dvs.

Mult succes!