Ce înseamnă o incintă?

O incintă utilizată pentru produse alimentare se referă la un spațiu construit, delimitat și amenajat în mod special pentru a facilita procesarea, manipularea, depozitarea, ambalarea, distribuția sau comercializarea produselor alimentare. Aceste incinte pot varia în funcție de dimensiune, utilitate și caracteristici, dar trebuie să respecte anumite cerințe sanitare și de siguranță alimentară, precum și reglementările locale și naționale în vigoare.

Incintele utilizate pentru produse alimentare pot include, dar nu se limitează la:

1. Fabrici și unități de procesare a alimentelor: Aceste incinte sunt destinate procesării, ambalării și etichetării produselor alimentare, cum ar fi fabricarea de produse lactate, mezeluri, produse de panificație, băuturi și alte alimente.

2. Depozite și centre de distribuție: Aceste incinte se ocupă de depozitarea și distribuția produselor alimentare în condiții controlate de temperatură și umiditate, pentru a menține calitatea și siguranța alimentelor pe durata transportului către punctele de vânzare.

3. Magazine, supermarketuri și alte puncte de vânzare: Aceste incinte sunt locurile în care produsele alimentare sunt comercializate și vândute către consumatori, și pot include rafturi, frigidere, congelatoare și alte spații de expunere a alimentelor.

4. Restaurante, cantine, baruri și alte locuri de alimentație publică: Aceste incinte sunt destinate pregătirii și servirii mesei într-un mediu controlat, respectând cerințele de igienă și siguranță alimentară.

Această dispoziție legală se referă la cerințele sanitare care trebuie respectate pentru incintele în care se procesează, se depozitează sau se comercializează produse alimentare, excluzând cele specificate la Capitolul III.

Cum se interpretează:" Incintele utilizate pentru produsele alimentare trebuie să fie curate și întreținute în bună stare."

Această prevedere indică faptul că incintele destinate produselor alimentare trebuie să respecte două criterii principale:

a) Curățenia: Incintele trebuie să fie curate, ceea ce implică menținerea igienei și eliminarea murdăriei, prafului, resturilor sau a altor impurități care pot contamina produsele alimentare. Acest aspect este crucial pentru a asigura siguranța alimentară și pentru a preveni îmbolnăvirile cauzate de alimente contaminate. Având în vedere GMP atunci prin curățenie se poate înțelege curat fizic, curat chimic și curat biologic. Evaluarea gradului de curățenie a unei incinte pare la prima vedere arbitrar. Cu toate aceste existența urmelor de pași pe pardoseală, praful pe diferite suprafețe, existența unor materiale și/sau obiecte care nu sunt utilizate poate fi considerată o lipsă de curățenie. 

b) Întreținerea în bună stare: Incintele trebuie să fie întreținute într-o stare bună, adică să fie structurate și să funcționeze într-un mod care să faciliteze curățenia și să prevină deteriorarea produselor alimentare. Aceasta implică asigurarea integrității structurale a clădirilor, a utilajelor și a echipamentelor de lucru, precum și asigurarea că sistemele de ventilație, iluminat și alte facilități necesare funcționează corect. Astfel pot fi sancționate aspecte precum: lipsa zonelor cu faianță sau pereți deteriorați, pavimentul deteriorat, uși și ferestre deteriorate etc. Procedurile GMP vor trebui să specifice clar nivelul de uzură și de deteriorare maxim acceptat pentru o incintă în bună stare de funcționare și permanent, prin evaluarea periodică trebuie verificată conformitatea acestor incinte.

În concluzie, această dispoziție legală stabilește cerințele sanitare de bază pentru incintele în care sunt manipulate produsele alimentare, subliniind importanța curățeniei și a întreținerii corespunzătoare a acestor spații. Aceste cerințe sunt esențiale pentru a proteja sănătatea publică și pentru a asigura siguranța alimentară.